Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ετοιμάζει και επεξεργάζεται διαγνωστικά ερωτηματολόγια προς πρωτοετείς φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες που υποδεικνύει το κάθε Τμήμα. Δείγματα των πιο πρόσφατων διαγνωστικών ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιηθεί από τα Τμήματα μπορείτε να δείτε πιο κάτω:

Δείγμα εν χρήσει στην Ιατρική Σχολή: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Κέντρο Γλωσσών: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Νομικής: 2012-13

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Οικονομικών: 2023-24

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Πληροφορικής: 2022-23

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών: 2020-21

Δείγμα εν χρήσει στο Τμήμα Χημείας: 2023-24

 

What to do on the First Day of Class (UC Berkeley) – συμπεριλαμβάνει δείγμα First Day of Class Questionnaire