ΠΡΟΣΟΧΗ: για τις τρέχουσες δραστηριότητες μετακινηθείτε προς τα κάτω (scroll down)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριοτήτες για τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες που προέκυψαν μέσα από αποφάσεις των Αρχών του Πανεπιστημίου. Όλες οι δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 όπου αναφέρονται δράσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού:

(1) Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων: Η Σύγκλητος στην 1η Συνεδρία της το 2010 (20 Ιανουαρίου 2010) ενέκρινε την εισήγηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος προσανατολισμού κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου “το πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό για τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν διδακτική πείρα με μέριμνα των Προέδρων των Τμημάτων”. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλους τους διδάσκοντες (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Καθηγητών, μέλων ΕΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με διδακτικό φόρτο). Σε μεταγενέστερη απόφασή της η Σύγκλητος (Συνεδρία 11/2019/ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, 3/4/2019), αναφέρθηκε στην προσφορά του Προγράμματος ένταξης νέων διδασκόντων. Σκοπός του Προγράμματος, είναι να παρέχει βασικές πρακτικές πληροφορίες που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη λειτουργία του, αλλά και να καλύψει τυχόν κενά σε εισαγωγικά θέματα διδασκαλίας και μάθησης που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι νέοι διδάσκοντες. Προς υλοποίηση του Προγράμματος Προσανατολισμού & Ένταξης, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνει παρουσιάσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΚ και προσφέρει αριθμό σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Κέντρου.

(2) Εργαστήρια & σεμινάρια για διδάσκοντες: Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια για διδάσκοντες σε γενικά και εξειδικευμένα θέματα.

(3) Προώθηση της τηλεκπαίδευσης: Στα τέλη του 2004, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε το κείμενο Πολιτικής Τηλεμάθησης για ενεργό προώθηση της τηλεμάθησης. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση της τηλεμάθησης με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιδείξεων για τους τρόπους χρήσης λογισμικών τηλεμάθησης που παρέχει το Πανεπιστήμιο (π.χ. Blackboard, Turnitin). Σχετικά σεμινάρια προσφέρονται και προς τους φοιτητές.

Επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες για σχετικό, με τα πιο πάνω, υλικό:

Βάσεις Δεδομένων / Ηλεκτρονικές Πηγές

Χρήσιμες Συνδέσεις – Χρήσιμες ιστοσελίδες για διδάσκοντες
Χρήσιμα έντυπα από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και το Εγχειρίδιο Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Blackboard: πληροφορίες σχετικά με το Blackboard

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟTAKE YOUR TEACHING ONLINEYou can download the material here: Part-1 and Part 2

Teaching Online: Video initiatives in Digital Education and Module Learning: TOViD project

 

Ηλεκτρονική Εγγραφή για τρέχουσες δραστηριότητες προς διδακτικό προσωπικό
Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συχνά και περισσότερες πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας.
Ηλεκτρονική εγγραφή:
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
15ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέου διδακτικού προσωπικού,  Δευτέρα 2, Σεπτεμβρίου 2024
Προκαταρκτικό πρόγραμμα και ηλεκτρονικές εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kedima-instructors
Εκπαδευτικά σεμινάρια για το διδακτικό προσωπικό:
(1) Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024: περιγραφή των 2 σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης (μπορείτε να κάνετε εγγραφή για το κάθε ένα ξεχωριστά)
10:00-12:00 LIBACAD001 Προσανατολισμός στη χρήση και στο χώρο της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
12:30-15:30 LIBACAD Εργαλεία της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό
(2) Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024: 14:00-17:00 Σύνοψη Σεμιναρίου Α’ Βοηθειών

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:
14ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέου διδακτικού προσωπικού,  Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2023
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24: Εκπαιδευτικά εργαστήρια/Εξειδικευμένες παρουσιάσεις: ανοιχτά προς όλο το διδακτικό προσωπικό:
(3) Τετάρτη-20/9/2023: Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό & ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου”
(4) Τετάρτη-27/9/2023: Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Βιντεοπλατφόρμας “Panopto”: Το Panopto είναι μια εκπαιδευτική βιντεοπλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο. Με χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή μπορείτε να οπτικογραφήσετε διαλέξεις με εικόνα, ήχο και προβολή παρουσιάσεων και να τις αναρτήσετε σε μαθήματα που διατηρείτε στο σύστημα Blackboard για θέαση από τους/τις φοιτητές/τριες.
(5) Τετάρτη-27/9/2023: Εργαλεία της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό προσωπικό (συμπ. Turnitin)

(6) Τετάρτη-25/10/2023: Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας: Από τη συγγραφή μέχρι την υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης & παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Πρόγραμμα

3/5/2023 – Ημερίδα Διδακτικών ΕπινοήσεωνΠρόγραμμα (πληροφορίες για τις Διδακτικές Επινοήσεις)

30/1/2023 – Hybrid Learning in University Teaching, Programme

13ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων, 29-30-31 Αυγούστου 2022
Πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων: ανοιχτά προς όλο το διδακτικό προσωπικό:
(1) Πέμπτη-1/9/2022-(09:00-12:00): Εργαλεία Office 365 (online) – Πρόγραμμα
(2) Παρασκευή-2/9/2022-(09:00-10:00) Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Βιντεοπλατφόρμας “Panopto”
(3) Παρασκευή-2/9/2022-(10:30-12:00): Εργαλεία της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό προσωπικό
(4) Τετάρτη–7/9/2022-(14:00-17:00): Blackboard II: εργαλεία για υβριδική διδασκαλία
(5) Τετάρτη-14/9/2022-(14:00-18:15): Σεμινάριο Α’ Βοηθειών – Πρόγραμμα
(6) Τετάρτη-21/9/2022-(15:00-18:00): Η αξιοποίηση του Zoom (online) – Πρόγραμμα
(7) Τετάρτη-28/9/2022-(15:00-18:00): Η αξιοποίηση του MS TEAMS (online) – Πρόγραμμα
(8) Τετάρτη–7/12/2022-(10:00-14:00): Από τη συγγραφή μέχρι την υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης & παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων από μέλη ΑΠ – Πρόγραμμα

 

12ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων 2021-2022 (online):
1η ημέρα, Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 (14:00-18:00): Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

2η ημέρα, Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 (09:00-13:00): Παρουσιάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα εργαστηρίων που ακολουθούν – σεμινάρια ανοιχτά προς όλους τους διδάσκοντες:
(1) Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 (10:00-12:00): Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό προσωπικό (online)
(2) Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 (14:00-18:00): Σεμινάριο Α’ Βοηθειών
(3) Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021 (09:30-13:30): Εργαλεία Office 365 & Εκπαιδευτική βιντεοπλατφόρμα Panopto (online)
(4) Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 (10:00-13:00): Blackboard I: πρώτα βήματα για υποστήριξη της διδασκαλίας
(5) Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021 (14:00-17:00): Blackboard II: εργαλεία για υβριδική διδασκαλία (online)
(6) Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021 (14:00-16:00): Εργαλεία της Βιβλιοθήκης για το διδακτικό προσωπικό (online)
(7) Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 (14:00-18:00): Εργαστήριο Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας: Πρόγραμμα-θέματα.
(8) Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 (16:00-18:00): The Missing Course: Effective Teaching in Any Discipline (online)

(9) Train-the-Trainer, DIG-IT (follow up course): 15/11-5/12/2021

NEW COURSE:

The Centre for Teaching and Learning in collaboration with [SEIT Lab], is offering the course: ‘Designing, Delivering and Evaluating Online Study-Units’. The course has been selected for an Honorable Mention in the E-Learning category of the International e-Learning Awards 2020. Target audience: This course is designed to provide academic staff, who have little or no experience with online teaching, with the support needed to transfer study-units from a face-to-face to a blended or online format. The course will be available/taught in English. The course facilitators are: Alexandros Yeratziotis (Ph.D) is a Post-Doctoral Researcher at the SEIT laboratory, Dept. of Computer Science, University of Cyprus & Evangelia Vanezi (M.Sc.) is currently a PhD candidate and Researcher at the SEIT laboratory, Dept. of Computer Science, University of Cyprus. The course will run over a nine-week period plus breaks (3 March to 18 May 2021) with the kick-off meeting on 3rd March, only at 3-6pm (synchronous). The remaining sessions will be totally online via Moodle and can be completed from anywhere you have Internet connection, and at any time during the week the session is offered. Only 30 places are available. Before registering, you are kindly requested to take into consideration the time required to complete the course successfully (a certificate of completion will be provided). It is estimated you will need 3-4 hours to watch the sessions, read the provided materials and to submit the coursework each week. Within the course, you will be required to complete two online surveys for the evaluation of the course content. At the end of the course you may also be asked to participate in a focus group session in order for the facilitators to receive more feedback. You can read more about the course in the RoadMap.

Διαδικτυακά σεμινάρια για διδάσκοντες – Όλα τα σεμινάρια προσφέρει η Καθηγήτρια Χαρούλα Αγγελή-Βαλανίδη, Τμήμα ΕΠΑ, Διευθύντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
(1) Η αξιοποίηση του ZOOM, Κυριακή 22/11/2020, 3-6μμ.
(2) Η αξιοποίηση του MS TEAMS, Σάββατο 28/11/2020 3-6μμ.
(3) Ψηφιακά Εργαλεία για την υλοποίηση ασύγχρονης και σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, Κυριακή 29/11/2020 3-6μμ.

(4) Δημιουργία και υλοποίηση ηλεκτρονικής εξέτασης με το Teams, Blackboard και Zoom, Κυριακή 6/12/2020, 9πμ-12μμ.

11ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού & Ένταξης νέων διδασκόντων 2020-21:
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προς τους διδάσκοντες, διοργανώνει τριήμερο Πρόγραμμα Ένταξης νέων διδασκόντων στις 31 Αυγούστου-1 & 2 Σεπτεμβρίου 2020. Κατεβάστε το Πρόγραμμα.
Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 65 (Δεκ. 2020), σελίδα 32.
    • 1η ημέρα – Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, 15:00-19:30: Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
    • 2η ημέρα – Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, 09:00-17:30: Παρουσιάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών
    • 3η ημέρα – Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, 09:00-17:00: Χρήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες ΠΚ

Πρόγραμμα εργαστηρίων που ακολουθούν – σεμινάρια ανοιχτά προς όλους τους διδάσκοντες:

9 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-16:30
Εργαλεία Office 365 (Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
16 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-18:00
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (Ιατρική Σχολή)
23 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-16:00
Χρήση εργαλείων Βιβλιοθήκης για διδακτικό προσωπικό:
Μέρος Α’: Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β’: Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
30 Σεπτεμβρίου 2020
14:00-17:00
Προχωρημένο Επίπεδο στο Blackboard(Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών)

Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Βιντεοπλατφόρμας “Panopto(Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής)
7 Οκτωβρίου 2020
14:00-18:00
Από τη συγγραφή μέχρι την υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης & παρουσιάσεις από μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν επιτύχει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης (Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας): Το σεμινάριο αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την Συγγραφή και Υποβολή Ερευνητικών Προτάσεων. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα επεξηγηθούν τρόποι εντοπισμού ευκαιριών εξωτερικής χρηματοδότησης, συγκεκριμένα πρακτικά εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη μίας ερευνητικής πρότασης, καθώς και διαδικασίες για την ορθή υποβολή της. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων από τους ίδιους τους δημιουργούς τους/ υπεύθυνους ερευνητές/ακαδημαϊκούς.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ εντός του 2020-2021:
  • Live ενημέρωση διδασκόντων “Διαχείριση του κορωνοϊού”,ερωτήσεις & απαντήσειςμέσω Zoom. 24/9/2020
  • Διδασκαλία των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σεμινάριο & οδηγός χρήσης εργαλείων, Τμήμα ΜΑΣ μόνο, 5/2/2021

 

Προηγούμενες δραστηριότητες για διδάσκοντες:
Σεμινάρια 2018-2020
Σεμινάρια 2016-2018
Σεμινάρια 2014-2016
Σεμινάρια 2012-2013
Σεμινάρια 2011
Σεμινάρια 2008-2010
Σεμινάρια 2005-2007

EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ)

When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage pleaseinform the event organizer

Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.