Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 2: Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση στις  Δράσεις: Β. Συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού, το Κέντρο προκηρύσσει δράσεις διδακτικής επινόησης στο πλαίσιο όλων των επιστημών, Σημείο (4): Προκήρυξης από το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. δράσεων διδακτικής επινόησης στο πλαίσιο όλων των επιστημών.

Ημερίδα 3 Μαΐου 2023: Αποτελέσματα 1ης και 2ης προκήρυξης:
Οι ομάδες που έλαβαν χρηματοδότηση στις δύο προκηρύξεις, θα παρουσιάσουν τις διδακτικές τους επινοήσεις σε Ημερίδα που διοργανώνεται στις 3/5/2023. Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα και να δηλώσετε συμμετοχή.

Παρουσιάσεις Ομάδων 2ης Προκήρυξης: ΜΑΣΨΥΧΨΥΧΟΙΚΕΠΑΑΓΓΙΣ

Παρουσιάσεις Ομάδων 1ης Προκήρυξης: ΙΣΦΥΣΨΥΧΗΜΜΥΠΜΜΠ & ΙΣΑ & ΑΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Σύνοψη αποτελεσμάτων

2η προκήρυξη:

Ανακοίνωση 2ης προκήρυξης (σε αναθεωρημένο πλαίσιο), 24 Φεβρ. 2021. Διαθέσιμος προϋπολογισμός: 42 χιλιάδες ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2021. Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Μαΐου 2021.

Προκήρυξη Δράσης        Έντυπο Υποβολής           Κριτήρια

Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων: κατά τη διάρκεια της 55ης συνεδρίας του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (ενημερωτική συνεδρία 12/3/2021) προτάθηκε όπως η επιτροπή αξιολόγησης για τις Διδακτικές Επινοήσεις αποτελείται από όλα τα ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ενώ ο/η εκπρόσωπος της κάθε Σχολής δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου για προτάσεις που προέρχονται από τη δική του/της Σχολή. Τυχών μέλη του Συμβουλίου που υποβάλλουν ατομικά/ομαδικά πρόταση, στο πλαίσιο των Διδακτικών Επινοήσεων, θα αποκλείονται από μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι παρόμοιες πρόνοιες για την Επιτροπή φέρει και η πολιτική για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας.

Αποτελέσματα χρηματοδότησης 2ης προκήρυξης:

Α/Α Τμήμα Σχολή Διδάσκουσες/Διδάσκοντες Τίτλος διδακτικής επινόησης Κατανομή χρηματοδότησης
1 ΜΑΣ ΣΘΕΕ Κωνσταντίνος Φωκιανός, Καθηγητής
Γεώργιος Γεωργίου, Καθηγητής
Χρίστος Ξενοφώντος, Καθηγητής
Αναστασία Μπαξεβάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Σέργιος Αγαπίου, Επικ. Καθηγητής
Ανδρέας Αναστασίου, Λέκτορας
Μαθηματική Μοντελοποίηση: Μια διαδικτυακή εμπειρία: Ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μαθήματος που εισάγει τον φοιτητή/φοιτήτρια σε θεμελιώδεις αλλά και ταυτόχρονα υψηλού περιεχομένου μεθόδους μαθηματικής μοντελοποίησης.

€ 7,500

2 ΨΥΧ ΣΚΕΕΑ Γεωργία Παναγιώτου, Καθηγήτρια
Μάριος Θεοδώρου, Ειδικός Επιστήμονας
Μαρία Παντελή, Ειδικός Επιστήμονας
Έλενα Κωνσταντίνου, Ειδικός Επιστήμονας
Incorporating soft skills training into Psychology Electives: An application to the Psychology of Motivation course: The objective of this proposal is to advance practices, capitalizing on active-learning and competence-based approach in the education of students in Higher Education (HE), towards to the enhancement of transversal psychosocial skills, a gap that has been identified internationally, but has also been of concern to the University of Cyprus as expressed by the Office of Student Affairs. In addition the proposed innovation will cover the dire need to develop modern and appropriate teaching materials for PSY 123, for which not a single text-book or other material is available in Greek, that addresses modern theories and components of the Psychology of Motivation as this is taught world-wide. € 6,000
3 ΨΥΧ ΣΚΕΕΑ Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επικ. Καθηγητής
Γιώργος Σπανούδης, Αναπλ. Καθηγητής
Ηλεκτρονική βάση δραστηριοτήτων μεθοδολογίας και εφαρμοσμένης στατιστικής για συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: Η διδακτική επινόηση θα αναπτυχθεί με στόχο να συνδεθεί καλύτερα το περιεχόμενο και των δύο μαθημάτων και, κατά συνέπεια, θα είναι αξιοποιήσιμη στα ακροατήρια και των δύο μαθημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της προτεινόμενης διδακτικής επινόησης είναι να προσφέρει υλικό διαμορφωτικής αξιολόγησης διαθέσιμο μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα στα ακροατήρια και των δύο μαθημάτων. € 7,000
4 ΟΙΚ ΣΟΕΔ Κατερίνα Ραούκκα, ΕΕΠ
Άντρη Κυριζή, Ειδικός Επιστήμονας
Καινοτόμος προσέγγιση μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης στα οικονομικά για την γενιά Ζ: Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και εργαλείων για καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων μακροοικονομικών προβλημάτων που απασχολούν μια οικονομία. Εισηγούμαστε ριζική αλλαγή στη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος που να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της μαθητοκεντρικής και δασκαλοκεντρικής προσέγγισης και να ξεφεύγει από την παθητική μάθηση. Η μέθοδος μας παρέχει πρακτικές ευκαιρίες μάθησης που μπορούν να εφαρμοστούν πέραν της ακαδημαϊκής τους ζωής. € 7,000
5 ΕΠΑ ΣΚΕΕΑ Γιώργος Ολυμπίου, ΕΕΠ
Σταυρούλα Φιλίππου, Επικ. Καθηγήτρια
Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Επικ. Καθηγητής
Υποστηρίζοντας τον Αναστοχασμό Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών κατά τη Σχολική Εμπειρία: Η Περίπτωση των Λεσχών Ανάλυσης Οπτικογραφημένων Διδασκαλιών ως «Τρίτων Χώρων»: Οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των προγραμμάτων της Σχολικής Εμπειρίας- Πρακτικής Εξάσκησης έχουν κωδικοποιηθεί επαρκώς στη βιβλιογραφία, παρουσιάζοντας την ανάγκη για μετατόπιση από τεχνοκρατικές-εργαλειακές προσεγγίσεις σε αναστοχαστικές δράσεις ανάλυσης της διδασκαλίας των ΕΕ. Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής τέτοιων προγραμμάτων εισηγούμαστε την επινόηση ενός «τρίτου χώρου» (πέραν του Πανεπιστημίου και του σχολείου), όπου θα δίνεται η ευκαιρία σε μικρές ομάδες ΕΕ για αλληλεπίδραση και αναστοχασμό σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον που θα περιλαμβάνει οπτικογραφήσεις διδασκαλιών τους. € 7,500
6 ΑΓΓ ΣΑΕ Kleanthes K. Grohmann, Καθηγητής
Ναταλία Παύλου, Επισκέπτρια Λέκτορας
Digital Humanities: The course will consist of 8 discussion-based lectures. The instructor will provide the outline of each lecture with respect to the objectives of the course and will lead the discussion on the material that is found in the outline of the course. Students will be assessed based on overall attendance, a presentation, a DH project critique and a final project. € 3,000
7 ΙΣ ΙΣ Ευαγγελία Γκουγκούδη, ΕΕΠ
Νικόλαος Καδόγλου, Λέκτορας
Ιωάννης Κορακιανίτης, ΕΕΠ
Αλληλοδιδακτική μέθοδος (peer teaching) στην διδασκαλία των Κλινικών Δεξιοτήτων: Ο σχεδιασμός της διδακτικής επινόησης αφορά σε δημιουργία ομάδας 4 φοιτητών του 4ου έτους (αρχικά πιλοτικά) οι οποίοι έχοντας ολοκληρώσει την κλινική άσκηση της Καρδιολογίας, όπως περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα αποτελέσουν την ομάδα των φοιτητών – εκπαιδευτών που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των 2ετών φοιτητών, στα σενάρια της Καρδιολογίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι 4ετείς φοιτητές θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης 5 ωρών στο οποίο θα τους επεξηγηθεί ο ρόλος τους και ο τρόπος διδασκαλίας. € 4,000
€ 42,000

 

1η προκήρυξη:

Λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση των αιτήσεων, οι διδακτικές επινοήσεις θα υλοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Προκήρυξη Δράσης.

Έντυπο για την υποβολή των προτάσεων. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Νοεμβρίου 2017. Έχει δοθεί παράταση μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017.

Αποτελέσματα χρηματοδότησης 1ης προκήρυξης:

Η 1η προκήρυξη έγινε στο 2017 και λόγω καθυστέρησης στην έγκριση και κατανομή του προϋπολογισμού η υλοποίηση των πέντε προτάσεων που επιλέχθηκαν συνεχίστηκε στο 2020.

Απόφαση Συγκλήτου (ημερ. 7/3/2018)

Α/Α Διδάσκοντες Τμήμα Βαθμίδα Τίτλος διδακτικής επινόησης
1 Ευαγγελία Γκουγκούδη
Ειρήνη Χριστάκη
Αννέζα Γιάλλουρου
Αναστασία Κωνσταντινίδου
Ιατρική Σχολή ΕΕΠ
Λέκτορας
Λέκτορας
Λέκτορας
Εφαρμογή νέων μεθόδων προσομοίωσης στη διδασκαλία του μαθήματος Κλινικών Δεξιοτήτων: τυποποιημένοι ασθενείς και πρόγραμμα ψηφιακού εικονικού ασθενούς.
2 Γεώργιος Αρχοντής
Σταύρος Θεοδωράκης
Γρηγόριος Ίτσκος
Ανδρέας Όθωνος
Φώτιος Πτωχός
Σπύρος Σκούρτης
Νικόλαος Τούμπας
Φυσικής Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εμβάθυνση  της  Κατανόησης  της  Γενικής  Φυσικής  και  Ανάπτυξη  Δεξιοτήτων Επικοινωνίας  Εννοιών  της  Γενικής  Φυσικής μέσω  της  Ενεργού Συμμετοχής  των Φοιτητών.
3 Γεωργία Παναγιώτου
Μαρία Καρεκλά
Ελένη Καραγιάννη
Ψυχολογίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια
Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης
Εξ αποστάσεως κλινική εκπαίδευση σε πρακτικές αριστείας, μέσω διασύνδεσης με Πανεπιστημιακό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο/ Ερευνητικό Κέντρο του εξωτερικού.
4 Σταύρος Ιεζεκιήλ
Μάρκος Αντωνιάδης
Γιώργος Ζάγγουλος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
ΕΕΠ
Problem based learning via the coffee-can radar.
5
Ιωάννης Ιωάννου
Γιώργος Παπασάββας
Μαρία Φιλοκύπρου
Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αρχιτεκτονικής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Διεπιστημονική  και  καινοτόμος  προσέγγιση  στη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  ιστορικών κτηρίων  και  συνόλων:  η  συμβολή  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  σε  συνεργασία  με κυβερνητικούς φορείς.