Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς υλοποίηση της Πολιτικής του ΠΚ για Διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας, κάτω από τον Άξονα 1: Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας  στις  Δράσεις: A. Μέθοδοι αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και διάχυσης καλών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο έχει προχωρήσει με τη θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας» το οποίο απονέμεται ανά διετία.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
3ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – Απονομές 2024:

Η Σύγκλητος, σε συνέχεια προηγούμενής της απόφασης (Συνεδρία αρ. 23/2020, ημερ. 09 Σεπτεμβρίου 2020) και απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (διά περιφοράς έγκριση ημερ. 23 Ιανουαρίου 2023), ενέκρινε τροποποιήσεις στην υφιστάμενη Πολιτική του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας». Μπορείτε να δείτε την αναθεωρημένη πολιτική εδώ (συμπεριλαμβάνει τον αναθεωρημένο Πίνακα 1 – κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης).

Προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το 3ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – Απονομές 2024:
2ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – Απονομές 2022:

Η νέα πολιτική για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας (δείτε τον Πίνακα 1 – Κατάλογος ενδεικτικών κριτήριων αξιολόγησης) έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο (Συνεδρία Αρ. 23/2020, 9 Σεπτεμβρίου 2020) και προνοεί την απονομή ενός βραβείου ανά Σχολή ανά διετία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το 2ο Βραβείο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάρτιο 2021 και να απονεμηθούν τα βραβεία στο 2022.

Σύμφωνα με την πολιτική δικαίωμα ψήφου έχουν (πρόσβαση στην πλατφόρμα για την ψηφοφορία http://applications.ucy.ac.cy/teachingaward/main):

(α) όλοι οι τελειόφοιτοι/αποφοιτούντες προπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Μάστερ: μέχρι 3 υποψήφιους (μπορούν να ψηφίσουν διδάσκοντες που ανήκουν σε οποιοδήποτε Τμήμα/Σχολή), και

(β) οι Προέδροι των Τμημάτων/Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: μέχρι 2 υποψήφιους (οι Προέδροι Τμημάτων μπορούν να ψηφίσουν μόνο διδάσκοντες που ανήκουν στο Τμήμα τους και ο/η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής μόνο διδάσκοντες που ανήκουν στην Σχολή του/της). Διευκρινίζεται ότι κανένας δεν μπορεί να προτείνει τον εαυτό του ως υποψήφιο.

Ειδικές Διατάξεις:

  1. Δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο πρόσωπο δεύτερη φορά πριν παρέλθουν τουλάχιστον 4 έτη/ 2 βραβεύσεις.

 

1ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – Απονομή 2017:

Η πολιτική του Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (Συνεδρία αρ. 04/2016) σε συνέχεια προηγούμενής της απόφασης (Συνεδρία αρ. 27/2015). Το Βραβείο ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στις 16/5/2016. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected] συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας. Η πρώτη απονομή του Βραβείου έγινε τον Ιούνιο 2017.

ΑΡΧΕΙΟ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ

3ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – 2024:

Σύμφωνα με την Πολιτική για το Βραβείο, δημοσιοποιείται κατάλογος όλων των υποψηφίων και κατάλογος των βραβευθέντων/ανά Σχολή.

2ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – 2022:
Σύμφωνα με την Πολιτική για το Βραβείο, δημοσιοποιείται κατάλογος όλων των υποψηφίων και κατάλογος των βραβευθέντων/ανά Σχολή.

Συζήτηση για το Βραβείο/Ανακοίνωση στον τύπο.

1ο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας – 2017:
Βραβείο στον Αναπλ. Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη του Τμήματος Νομικής της ΣΚΕΕΑ.
Έπαινοι: (α) στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης της ΣΟΕΔ και (β) στον Αναπλ. Καθηγητή Σωκράτη Στρατή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής της ΠΟΛ.
Ανακοίνωση ΠΚ             Φωτογραφία             Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 55ο Ιούλιος, 2017

Παραδείγματα από άλλα πανεπιστήμια:

UC Berkeley – Distinguished Teaching Award

University of St. Andrews  – Teaching Excellence Awards

Education Awards at LSE

EU Data Protection Rules – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ)

When you enter a UCY public event you enter an area where photography, audio, and video recording may occur. By taking part in the event you grant UCY  full rights to use the audiovisual material for publicity purposes. This might include, but is not limited to, printed and online publicity, social media, press releases etc. If you do not wish to be a part of the audiovisual coverage please inform the event organizer

Εισέρχεστε σε δημόσια εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την οποία πιθανόν να υπάρχει οπτικοακουστική κάλυψη. Συμμετέχοντας στη δημόσια εκδήλωση δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό σε δράσεις δημοσιότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , Ανακοινώσεις Τύπου, έντυπο υλικό, αναρτήσεις στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην οπτικοακουστική κάλυψη παρακαλώ ενημερώστε το διοργανωτή.