Μήνυμα από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Κέντρου

Καλωσορίσατε στο Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης!

To Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστήμιου Κύπρου δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2004. Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου.

Οι διδακτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου έχουν αναπτυχθεί με ασταμάτητο ρυθμό μέσα στα 25 χρόνια (2014) λειτουργίας του. Στο διάστημα αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει αξιολογηθεί από διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές με πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να θέτει επί διαρκούς βάσεως ερωτήματα, όπως:

  • Προσφέρεται, άραγε, η υψηλότερη δυνατή ποιότητα διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα;
  • Οι διδακτικές μέθοδοι και το μαθησιακό υλικό αναβαθμίζονται;
  • Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία γίνεται με σωστό τρόπο και σε ικανοποιητικό βαθμό;
  • Παρέχονται όλες οι δυνατότητες στήριξης των διδασκόντων, ώστε να διακρίνονται στο έργο τους;
  • Ποια αντικειμενικά και ποια μετρήσιμα κριτήρια μπορούν να τεθούν για την αποτίμηση της ποιότητας διδασκαλίας;

Χρειάζεται σοβαρή και διαρκής προσπάθεια για να δοθούν στα ερωτήματα αυτά ικανοποιητικές απαντήσεις, οι οποίες, συγχρόνως, να είναι πειστικές προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και προς τον Κύπριο πολίτη και προς τους ακαδημαϊκούς και τους μελλοντικούς φοιτητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διδασκαλία. Για την επιτυχία στους στόχους του, θα πρέπει απαραιτήτως να κερδίσει την ενεργό συμμετοχή των διδασκόντων στις δραστηριότητές του. Ευελπιστούμε ότι ακόμα και οι καλύτεροι διδάσκοντες ανάμεσά μας αισθάνονται την ανάγκη, ίσως περισσότερο από τους υπόλοιπους, για διαρκή ανανέωση στη διδασκαλία τους.

Σκοποί και στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ

Πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.