Επιβολή φόρου

Μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου που είναι φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Άτομο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται μόνο πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Δημοκρατίας.

Φορολογική κατοικία

Άτομο το οποίο παραμένει στη Δημοκρατία για περισσότερο από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας. Άτομο μπορεί να είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας έστω και αν παραμένει στη Δημοκρατία για λιγότερο από 183 ημέρες εάν τηρεί όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου): i. δεν παραμένει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για περισσότερες από 183 ημέρες ii. δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος iii. παραμένει στη Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες iv. διατηρεί μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία η οποία είτε του ανήκει είτε ενοικιάζεται από το άτομο v. ασκεί επιχείρηση στη Δημοκρατία ή εργοδοτείται στη Δημοκρατία ή κατέχει αξίωμα στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Eάν, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους τερματιστεί η άσκηση επιχείρησης/εργοδότησης ή η κατοχή αξιώματος, τότε το άτομο παύει να θεωρείται κάτοικος της Δημοκρατίας για εκείνο το φορολογικό έτος. Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παραμονής στη Δημοκρατία: • η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία • η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας • η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία

Φορολογικοί συντελεστές

Φορολογητέο Εισόδημα € Φορολογικός Συντελεστής  Συσσωρευμένος Φόρος €
0 – 19.500 -  -
19.501– 28.000  20% 1.700
28.001- 36.300 25% 3.775
36.301- 60.000 30%  10.885
Πάνω από 60.001 35%  
 

 Λειτουργία συστήματος αυτοεξυπηρέτησης για τη Δήλωση Διεκδίκησης Φορολογικών Εκπτώσεων

Το Σύστημα Αυτοεξυπηρέτησης (self service) για τη δήλωση διεκδίκησης φορολογικών εκπτώσεων “Tax Allowances IR59” είναι διαθέσιμο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Πανεπιστημίου Κύπρου (e-university). Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ίδιοι με τους υφιστάμενους κωδικούς πρόσβασης του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του κάθε χρήστη.
 
Τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου είναι σε θέση να προβαίνουν σε αλλαγές στις δηλώσεις από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του κάθε μήνα εκτός του μηνός Δεκεμβρίου που δεν θα είναι εφικτή η οποιαδήποτε αλλαγή.
 
Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει, για κάθε έτος, να δηλώνουν τις φορολογικές εκπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση με βάση τις διατάξεις του Νόμου δε θα παραχωρείται οποιαδήποτε έκπτωση. Σημειώνεται ότι εσείς είστε υπεύθυνοι να παρέχετε στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις που δηλώνετε εάν και εφόσον σας ζητηθούν.
 
 

Σημαντικές πληροφορίες για την δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων μέσω του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης

Τα εισοδήματα που καταβάλλονται και οι αποκοπές που γίνονται μέσω του Γραφείου Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΕΝ πρέπει να δηλώνονται.

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Α.1 Σύνταξη (Χηρείας) Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΣυμπληρώστε ΜΟΝΟ εάν λαμβάνετε σύνταξη κοινωνικών ασφαλίσεων ή σύνταξη χηρείας κοινωνικών ασφαλίσεων κατά το υπό αναφορά έτος. Αν επιθυμείτε η σύνταξη χηρείας να φορολογηθεί μαζί με τα άλλα εισοδήματα, τότε η σύνταξη χηρείας από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταχωρηθεί στο πεδίο αυτό.

Αν επιθυμείτε η σύνταξη χηρείας να φορολογηθεί χωριστά η καταχώρησή σας να γίνει στο σημείο Α.4 πιο κάτω.
Α.2 Μεικτά ενοίκιαΣτο μέρος αυτό δηλώστε το εισόδημα από ενοίκια που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους στη Δημοκρατία, ή/και εκτός της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ΔΕΝ παρακρατείται φόρος εισοδήματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που προέρχεται από εισοδήματα μεικτών ενοικίων. Τα εισοδήματα από μεικτά ενοίκια λαμβάνονται υπόψη μόνο για το σωστό υπολογισμό της αποκοπής του φόρου εισοδήματος στα άλλα εισοδήματά σας.
Αν έχετε εισοδήματα από μεικτά ενοίκια θα πρέπει να υποβάλλεται προσωρινή δήλωση Τ.Φ.5 μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους, για τα εισοδήματα αυτά, και να καταβάλετε τον ανάλογο φόρο στον έφορο φορολογίας.
Α.3 Εισοδήματα από άλλες πηγέςΚαταχωρείστε εισόδημα από άλλες πηγές κατά την διάρκεια του έτους όπως;

• σύνταξη (εκτός των κοινωνικών ασφαλίσεων),
• συνεταιρισμό,
• εισόδημα από διατηρητέα,
• εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα,
• τόκους,
• μερίσματα και
• εξαργύρωση ασφαλιστικού συμβολαίου.
Σημειώνεται ότι ΔΕΝ παρακρατείτε φόρος εισοδήματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που προέρχεται από εισοδήματα άλλων πηγών. Τα εισοδήματα από άλλες πηγές λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον σωστό υπολογισμό της αποκοπής του φόρου εισοδήματος στα άλλα εισοδήματα σας.
Αν έχετε εισοδήματα από άλλες πηγές θα πρέπει να υποβάλλεται προσωρινή δήλωση Τ.Φ.5 μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους, για τα εισοδήματα αυτά, και να καταβάλετε τον ανάλογο φόρο στον έφορο φορολογίας.
Α.4 Εισοδήματα που δεν φορολογούνταιΑν η Σύνταξη Χηρείας θα φορολογηθεί χωριστά επιλέξετε το κουτί και αν λαμβάνετε και σύνταξη χηρείας των κοινωνικών ασφαλίσεων καταχωρείστε το ποσό στη δεύτερη γραμμή (στο πεδίο πιο κάτω από το κουτί).
Αν επιθυμείτε η σύνταξη χηρείας να φορολογηθεί μαζί με τα άλλα εισοδήματα, τότε η σύνταξη χηρείας από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταχωρηθεί στο πεδίο Α.1. Αν προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μην το δηλώσετε εφόσον λαμβάνεται ήδη υπόψη. Σε περίπτωση που προέρχεται από άλλη πηγή να το καταχωρήσετε στο πεδίο Α.3. Οι απαλλαγές που αφορούν τις συντάξεις αυτές να συμπεριληφθούν με τις άλλες εκπτώσεις και αφαιρέσεις.
Α.5 Σύνταξη Χηρείας – Επιλέξετε το κουτί για να φορολογηθεί χωριστάΑν η Σύνταξη Χηρείας θα φορολογηθεί χωριστά επιλέξετε το κουτί και αν λαμβάνετε και σύνταξη χηρείας των κοινωνικών ασφαλίσεων καταχωρείστε το ποσό στη δεύτερη γραμμή (στο πεδίο πιο κάτω από το κουτί).

Αν επιθυμείτε η σύνταξη χηρείας να φορολογηθεί μαζί με τα άλλα εισοδήματα, τότε η σύνταξη χηρείας από το τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καταχωρηθεί στο πεδίο Α.1. Αν προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μην το δηλώσετε εφόσον λαμβάνεται ήδη υπόψη. Σε περίπτωση που προέρχεται από άλλη πηγή να το καταχωρήσετε στο πεδίο Α.3. Οι απαλλαγές που αφορούν τις συντάξεις αυτές να συμπεριληφθούν με τις άλλες εκπτώσεις και αφαιρέσεις.
ΜΕΡΟΣ Β. Μείον:
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
B.1 Συνδρομές σε συντεχνία ή/ και επαγγελματικά σώματαΣυμπληρώστε ΜΟΝΟ τυχόν συνδρομές σας σε συντεχνία ή/ και επαγγελματικά σώματα που δε γίνονται μέσω της μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Β.2 Έκπτωση για 1η εργοδότησηΣημειώνεται ότι αποτελεί δική σας υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι δικαιούστε την έκπτωση για 1η εργοδότηση.
Ο πιο κάτω σύνδεσμος περιλαμβάνει σχετική εγκύκλιο στην οποία παρέχονται διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των απαλλαγών που προνοούνται στην νομοθεσία (άρθρο 8(21) ή 8(21Α) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου):
Εγκύκλιος
Συνοπτικός Πίνακας Απαλλαγής 50%
Συνοπτικός Πίνακας Απαλλαγής 20%
Β.3 Αφαιρέσεις για ενοικιαζόμενα υποστατικάΣτην περίπτωση που έχετε δηλώσει ενοίκια στο Α.2 πιο πάνω δικαιούστε να διεκδικήσετε κεφαλαιουχικές εκπτώσεις και τόκους για τα υποστατικά αυτά.

Στην περίπτωση εισοδημάτων από ενοικίαση κτηρίων αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από το μεικτό ενοίκιο κτηρίων μόνο. Αν δεν έχετε δηλώσει εισόδημα από ενοίκια δε θα σας παραχωρηθούν εκπτώσεις για τα ποσά αυτά.
Οι κεφαλαιουχικές εκπτώσεις υπολογίζονται πάνω στο κόστος ανέγερσης ή αγοράς υποστατικών τα οποία επιφέρουν εισόδημα από ενοίκια (3% ετησίως πάνω στο κόστος ανέγερσης ή αγοράς, για περίοδο 33 χρόνων από την ημερομηνία ανέγερσης).
Οι τόκοι ενοικιαζόμενων υποστατικών αφορούν τους πληρωτέους τόκους για ανέγερση ή επέκταση υποστατικού το οποίο αποφέρει εισόδημα από ενοίκια.
Σημειώνεται ότι ΔΕΝ παρακρατείται φόρος εισοδήματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που προέρχεται από εισοδήματα μεικτών ενοικίων. Τα εισοδήματα από μεικτά ενοίκια λαμβάνονται υπόψη μόνο για το σωστό υπολογισμό της αποκοπής του φόρου εισοδήματος στα άλλα εισοδήματά σας.
Αν έχετε εισοδήματα από μεικτά ενοίκια θα πρέπει να υποβάλλεται προσωρινή δήλωση Τ.Φ.5 μέχρι το τέλος Ιουλίου του έτους, για τα εισοδήματα αυτά, και να καταβάλετε τον ανάλογο φόρο στον έφορο φορολογίας.
Β.4 Άλλες αφαιρέσειςΣτην περίπτωση όπου διεκδικείτε οποιοδήποτε ποσό στο πεδίο αυτό θα πρέπει να παρουσιάσετε τεκμήρια στο γραφείο μισθοδοσίας για την ορθότητά τους – με αποστολή στο [email protected]. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε αφαίρεση / έκπτωση.
Β.5 Ασφάλιστρα ζωήςΣυμπληρώστε τα ετήσια ασφάλιστρα της ασφάλειας ζωής σας στο πεδίο αυτό.
Το ασφάλιστρο που θα πληρωθεί για το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού της ζωής του μέλους του προσωπικού.
Σημειώνεται ότι, Το σύνολο εισφορών για ασφάλιστρα ζωής μαζί με τις εισφορές για ταμεία σύνταξης, προνοίας, υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος.
Β.6 Δαπάνη Επένδυσης σε Καινοτόμες ΕπιχειρήσειςΤο ποσό περιορίζεται στο 50% του εισοδήματος μετά από όλες τις αποκοπές συμπεριλαμβανομένου υγείας κ.λπ., ζωής και προνοίας κ.λπ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Εισοδήματα, Tαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμεία Συντάξεως και Προνοίας, Συντεχνία, Ταμείο Υγείας, Εισφορές στο ΓεΣΥ, Μείωση Απολαβών και Συντάξεων, Φόρος που παρακρατήθηκε Συμπληρώστε ΜΟΝΟ σε περίπτωση που εντός του υπό αναφορά φορολογικού έτους και πριν την εργοδότηση σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είχατε εισοδήματα από άλλο εργοδότη.

Α.4 Εισοδήματα που δεν φορολογούνται

Αν η Σύνταξη Χηρείας θα φορολογηθεί χωριστά επιλέξετε το κουτί και αν λαμβάνετε και σύνταξη χηρείας των κοινωνικών ασφαλίσεων καταχωρείστε το ποσό στη δεύτερη γραμμή (στο πεδίο πιο κάτω από το κουτί).