Ετήσια Δημόσια Διάλεξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ από τη διακεκριμένη Καθηγήτρια Εmma Parry

Διαπίστευση από τον διεθνή οργανισμό AACSB για τη Σχολή μας!
9 Ιουνίου, 2023
Προκήρυξη Υποτροφιών – Ίδρυμα Stelios Philanthropic Foundation
14 Ιουλίου, 2023