Ανακοινώνεται η προκήρυξη τριων (3) μόνιμων θέσεων Τεχνικού (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής) και δύο (2) μόνιμων θέσεων Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 02 Μαρτίου 2018.

 

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / APPLICATION FORM