Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής) μέχρι και τις 12 Απριλίου 2017. 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας (Υποστήριξης Έρευνας) μέχρι και τις 12 Απριλίου 2017.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ/ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / APPLICATION FORM