Γραφείο Επιλογής και Υποστήριξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 
Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:
  • Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
  • Προκηρύξεις θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Προσλήψεις / Ανανεώσεις Συμβολαίων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται για τα ακόλουθα βασικά ζητήματα:

  • Θέματα Επιτροπής Προσωπικού
  • Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού, περιλαμβανομένων και Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, όπως Εκλογές, Ανελίξεις, Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, κτλ.
  • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Προσανατολισμό και Ένταξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
  • Επιπλέον Απολαβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χριστιάνα Καρκώτη, 22894298, [email protected]
Υπεύθυνη Γραφείου

Λευκή Κωνσταντίνου-Χαραλάμπους, 22894155, [email protected]
 • Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Εκλογές Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Άντρη Ευαγόρου, 22894146, [email protected]
 • Προκηρύξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 •