Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:

(7) Εισαγωγή στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης – για Νέους Φοιτητές:
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2007-2008 – Δήλωση Εγγραφής
Κοινότητα, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 2007 (σελ. 12)

(6) Τέταρτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2007-2008 – Δήλωση Εγγραφής
Παρουσιάσεις: Εισαγωγή στη Matlab, Παρουσιάσεις με τη Χρήση Powerpoint
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Κοινότητα, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 2007 (σελ. 12)

(5) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορίες και Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08
Κοινότητα, Τεύχος 21, Δεκέμβριος 2007 (σελ. 12)

(4) Τρίτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2006-2007 – Δήλωση Εγγραφής
Παρουσιάσεις: Εισαγωγή στη Matlab, Φωτογραφίες: 1, 2, 3
Κοινότητα, Τεύχος 18, Απρίλιος 2007 (σελ. 11)

(3) Δεύτερη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2006-2007 – Δήλωση Εγγραφής
Φωτογραφίες: 1, 2, 3
Κοινότητα, Τεύχος 16, Δεκέμβριος 2006 (σελ. 9)

(2) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορίες και Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2006-07

(1) Πρώτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2005-2006
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Κοινότητα, Τεύχος 14, Ιούνιος 2006 (σελ. 15)