ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

(3) “Οικοδομισμός και Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μαθησιακή Διαδικασία” 12-13 Δεκεμβρίου 2006, Χαρούλα Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα ΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Φωτογραφίες: 1, 2, 3 Κοινότητα, Τεύχος 17, Φεβρουάριος 2007 (σελ. 5)

(2) “Διδακτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” 11-13 Οκτωβρίου 2005
Prof. P. Blackmore, Πανεπιστήμιο Coventry, Prof. S. Law, Πανεπιστήμιο Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρουσιάσεις: Evaluating Teaching, Linking Research to Teaching, Observing Teaching, Presentation Skills, Presentation Planning, Student Learning, Teaching Large Groups, Teaching Small Groups  Φυλλάδια: Handout 1, Handout 2, Handout 3, Handout 4
Φωτογραφίες: 1, 2, 3 Κοινότητα, Τεύχος 11, Δεκέμβριος 2005 (σελ. 7)

(1) “Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση” 10-12 Μαΐου 2005, Prof. N. Hativa, Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, Ισραήλ.
Παρουσιάσεις: 1, 2, 3, 4  Φυλλάδια: 1, 2, 3, 4
Φωτογραφία: 1 Κοινότητα, Τεύχος 9, Ιούνιος 2005 (σελ. 7)