Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:

(19) Εντέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2010-11: 19 Ιανουαρίου – 26 Φεβρουαρίου 2011:
Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής
Κοινότητα, Τεύχος 38 (σελ. 12)

(18) Δέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11: 15 Σεπτεμβρίου – 9 Οκτωβρίου 2010
Κοινότητα, Τεύχος 36 (σελ. 16)
Υλικό από μαθήματα:
Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδομένων και στο Διαδίκτυο
MAPLE,εισαγωγή.

(17) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11: 23 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2010
Κοινότητα, Τεύχος 36 (σελ. 16)

(16) Έννατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Εαρινό Εξάμηνο 2009-10:
Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής
Κοινότητα, Τεύχος 33 (σελ. 16)

(15) Όγδοη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:
Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής
Φωτογραφίες: 1, 2, 3.
Κοινότητα, Τεύχος 31 (σελ. 11)
Κοινότητα, Τεύχος 32 (σελ. 6)

(14) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:
24 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2009
Πληροφορίες & Δήλωση Εγγραφής

(13) Εισαγωγή Νέων Φοιτητών στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, Χειμερινό Εξάμηνο 2009-10:
31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2009
Πληροφορίες & Δήλωση Εγγραφής

(12) Έβδομη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2008-09Δήλωση Εγγραφής
Κοινότητα, Τεύχος 28, Απρίλιος 2009 (σελ. 15)

(11) Έκτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2008-09Δήλωση Εγγραφής
Κοινότητα, Τεύχος 26, Δεκέμβριος 2008 (σελ. 7)

(10) Εισαγωγή στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης – για Νέους Φοιτητές:
Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09

(9) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορίες και Δήλωση Εγγραφής, Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09

(8) Πέμπτη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2007-2008 – Δήλωση Εγγραφής
Φωτογραφίες: 1, 2
Κοινότητα, Τεύχος 23, Απρίλιος 2008 (σελ. 6)