ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

4o Πρόγραμμα Προσανατολισμού 2013-14:

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης προσφέρει τα ακόλουθα:

(1) “Πρακτικές πληροφορίες για το ΠΚ και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του “, 25 Σεπτεμβρίου 2013:

 1. Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 2. Οικονομικές Υπηρεσίες
 3. Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
 5. Βιβλιοθήκη
 6. Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

(2) “Χρήση Blackboard” (εισαγωγικό και προχωρημένο επίπεδο), 2 & 9 Οκτωβρίου 2013:
Εκπαιδευτής: Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.
Εργαστήριο Π104, Κεντρικά, Καλλιπόλεως.

Τετάρτη 2-6 μ.μ., 2 Οκτωβρίου 2013: “Εισαγωγή στη χρήση Blackboard”
Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
Γενικές λειτουργίες σχεδιαστή μαθήματος και διδάσκοντος
Διαμόρφωση και Προσαρμογή της σελίδας του μαθήματος
Εισαγωγή και προσαρμογή περιεχομένου
Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Web Links, Syllabus, Learning modules
Τετάρτη 2-6 μ.μ., 9 Οκτωβρίου 2013: “Προχωρημένο επίπεδο στη χρήση Blackboard”
Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Συζητήσεις, Αξιολογήσεις, Εργασίες, Πίνακας Βαθμολογίας (εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία), Φόρμουλες υπολογισμού βαθμολογίας, προσθήκη και αφαίρεση φοιτητών, Ρυθμίσεις εργαλείων/μαθήματος

Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής (αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα που θα καλύψει η κάθε Υπηρεσία)

(3) Εκπαιδευτικές Ημερίδες για διδάσκοντες:
Σε προηγούμενα Προγράμματα Προσανατολισμού το Κέντρο προσέφερε επίσης σεμινάριο σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με εκπαιδευτή από το εξωτερικό. Λόγω της οικονομικής κρίσης, το Συμβούλιο του Κέντρου μελέτησε το κόστος ενός τέτοιου σεμιναρίου και αποφάσισε ότι για το 2013-14 δεν θα προσφερθεί ένα τέτοιο σεμινάριο.
Αντί αυτού, για να καλυφθούν υφιστάμενες ανάγκες για εκπαίδευση των διδασκόντων και να δοθεί η ευκαιρία για ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στα μέλη του Ακαδημαϊκού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επεξεργάζεται μια νέα δομή σεμιναρίων/ημερίδων που μπορούν να προσφερθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εισηγείται να προσφέρεται ένα νέο πρόγραμμα βασισμένο στην ανάπτυξη δικτύου μεταξύ των μελών του Ακαδημαϊκού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Προς υλοποίηση της εισήγησης αυτής, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώνει τις ακόλουθες ημερίδες με συντονιστές/facilitators από το ΠΚ:

(α) Αξιολόγηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Θεωρία στην Πράξη, 5 Φεβρουαρίου 2014. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(β) Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων για συγγραφή υψηλής ποιότητας σημειώσεων μαθημάτων, 12 Φεβρουαρίου 2014

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ανακοινώνει τη διεξαγωγή του πιο κάτω σεμιναρίου:
Τετάρτη, 3-5:30 μμ, 13 Μαρτίου 2013: «Χρήση Blackboard», Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. Εργαστήριο Π103, Κεντρικά Καλλιπόλεως.

Θέματα που θα καλυφθούν:
  • Προσθήκη υλικού στη σελίδα μαθήματος,
  • Προσθήκη εργαλείων στο μάθημα,
  • Χρήση εργαλείων: εργασίες, ημερολόγιο, ανακοινώσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων
  • Πίνακας Βαθμολογίας (εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία)
  • Υλοποίηση για φόρμουλες βαθμολόγησης προσθήκη και αφαίρεση φοιτητών/βοηθών

3o Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νέους διδάσκοντες – Ακαδημαϊκό έτος 2012-13
Εντός του Προγράμματος Προσανατολισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 υπολογίζεται ότι το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης θα προσφέρει τα ακόλουθα σεμινάρια. Όλα τα σεμινάρια είναι ανοικτά προς όλους τους διδάσκοντες του ΠΚ (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Καθηγητών, μελών ΕΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με διδακτικό φόρτο).

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012: “Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του”.Αίθουσα διαλέξεων Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Πανεπιστημιούπολη.

Θα βρείτε τις παρουσιάσεις των Υπηρεσιών στους συνδέσμους στο Πρόγραμμα:

09:00-09:15 Καλωσόρισμα
09:15-09:45 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Εισαγωγή για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΥΣΦΜ, Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης, Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος Banner Web, Σημαντικές προθεσμίες σε διαδικασίες που αφορούν τους διδάσκοντες, Υπηρεσίες στήριξης προς τους φοιτητές, Υπηρεσίες στέγασης προς ξένους φοιτητές.
09:45-10:15 Οικονομικές Υπηρεσίες: Αποζημιώσεις εξόδων, Αποζημιώσεις ταξιδιών, Πληροφορίες Γραφείου Πληρωμών, Καταβολή μισθοδοσίας, Πληροφορίες Γραφείου Μισθοδοσίας, Κονδύλια έρευνας.
10:15-10:30  Διάλειμμα
10:30-11:00 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού: Εργοδότηση και ανελίξεις, Ασφάλεια και υγεία, Ωφελήματα προσωπικού.
11:00-11:30 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων: Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα του Π.Κ., Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ασύρματη Πρόσβαση στο Π.Κ., Ασύρματη Πρόσβαση στην Ευρώπη (EduROAM), Διδακτικά εργαστήρια πληροφορικής, Απομακρυσμένη πρόσβαση (VPN), Διαδικασία Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-12:15 Βιβλιοθήκη: Υπηρεσίες και συλλογές της Βιβλιοθήκης, Στήριξη ακαδημαϊκού προσωπικού στη Διδασκαλία, Στήριξη ακαδημαϊκού προσωπικού στην Έρευνα, Διαδικασίες απόκτησης υλικού, Σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας
12:15-12:45 Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων: Εκδόσεις, Διμερείς Συμφωνίες, Υποστήριξη στην Κατάρτιση Προτάσεων, Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων, Κινητικότητα
Τετάρτη 2-6μμ, 3 Οκτωβρίου 2012: “Εισαγωγή στη χρήση Blackboard”, Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. Εργαστήριο Π104, Κεντρικά Καλλιπόλεως.
Θέματα που θα καλυφθούν:

Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
Γενικές λειτουργίες σχεδιαστή μαθήματος και διδάσκοντος
Διαμόρφωση και Προσαρμογή της σελίδας του μαθήματος
Εισαγωγή και προσαρμογή περιεχομένου
Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Web Links, Syllabus, Learning modules

Τετάρτη 2-6μμ, 10 Οκτωβρίου 2012: “Προχωρημένο επίπεδο στη χρήση Blackboard”, Κάππος Γεώργιος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. Εργαστήριο Π104, Κεντρικά Καλλιπόλεως.

Θέματα που θα καλυφθούν:

Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Συζητήσεις, Αξιολογήσεις, Εργασίες, Πίνακας Βαθμολογίας (εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία), Φόρμουλες υπολογισμού βαθμολογίας, προσθήκη και αφαίρεση φοιτητών, Ρυθμίσεις εργαλείων/μαθήματος

23 & 24 Οκτωβρίου 2012 – “Teaching & Learning in Higher Education”, Εκπαιδεύτρια: Δρ. Kate Exley, Senior Staff Development Officer, University of Leeds, Consultant in HE, National Teaching Fellow, HEA. Αίθουσα Β111, ΧΩΔ-02, Πανεπιστημιούπολη.

Θέματα που θα καλυφθούν:

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012:

09:30-12:30 Session 1: From Theory to Practice: Influential ideas in learning and teaching
12:30-13:30 Break
13:30-16:30 Session 2: Small Group Teaching : Seminars, Tutorials and Beyond

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012:

09:30-12:30 Session 3: Giving an Interactive Lecture to engage learners
12:30-13:30 Break
13:30-16:30 Session 4: Reviewing Student Assessment and feedback

Για να κατεβάσετε το Πρόγραμμα που περιέχει πληροφορίες για τα θέματα πατήστε εδώ.

Αν έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο και θέλετε να έχετε το υλικό ηλεκτρονικά επικοινωνήστε με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.