Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία διοικητικών στελεχών με όραμα οι οποίοι, στηριζόμενοι στις γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκομίσουν από το Πρόγραμμα, θα μπορέσουν να ηγηθούν των οργανισμών τους στην τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Στο Πρόγραμμα αναμένουμε να ενταχθούν άτομα με ηγετικές δυνατότητες και ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία θα συμβάλουν ενεργά στο Πρόγραμμα, μέσα σε πνεύμα δυναμικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πρακτικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σεμινάρια Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης / Δραστηριότητας

Το Πρόγραμμα MBA διοργανώνει διάφορα σεμινάρια επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης / δραστηριότητας για τους φοιτητές του, τα οποία συνάδουν με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους. Ένα τέτοιο γεγονός είναι το Βιωματικό Εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο έχει διάρκεια μία ημέρα και περιλαμβάνει μια σειρά από ομαδικές ασκήσεις και δραστηριότητες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας θετικής και αξέχαστης εμπειρίας μάθησης για τους φοιτητές. Προσφέρει επίσης μια βασική εισαγωγή σε αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Το Βιωματικό Εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές να συναντηθούν και να γνωρίσουν τους Διευθυντές του Προγράμματος, τους διδάσκοντες και την ομάδα MBA, καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους.

 
 
 

Διαλέξεις

Ένα ευρύ φάσμα μεθόδων διδασκαλίας χρησιμοποιούνται κατά την παράδοση του Προγράμματος σπουδών MBA, ώστε να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική και να εξοπλίσουν τους φοιτητές με τεχνικές γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων η αλληλεπίδραση φοιτητών είναι ζωτικής σημασίας και αναμένεται.

Πριν από την έναρξη του κάθε μαθήματος, όπως ορίζεται στο συμβόλαιο μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν μια σειρά από ατομικές και ομαδικές μελέτες και να συμμετέχουν σε παρουσιάσεις ή συζητήσεις σχετικά με το θέμα. Οι μελέτες περιπτώσεων, οι προσομοιώσεις, οι δημόσιες συζητήσεις είναι σύνηθες φαινόμενο στην τάξη.

Το Πρόγραμμα MBA βρίσκεται σε νέα κτίρια εντός της Πανεπιστημιούπολης, όπου οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζουν τη διαδραστική φύση του Προγράμματος. Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα χαρακτηρίζονται από ευέλικτους χώρους για βιωματική μάθηση, ομαδικές συζητήσεις και συνεδρίες και έτσι υποστηρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια υπολογιστών και η Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων με το σύστημα e-learning (Blackboard) αποτελούν μια ισχυρή υποδομή μάθησης.