Επαγγελματικός Τίτλος στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για φοιτητές/τριες του Προγράμματος ΜΒΑ

Επίσημη Επίσκεψη του Πρέσβη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας
5 Οκτωβρίου, 2022
Πρόσληψη Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου
14 Φεβρουαρίου, 2023