ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

(6) Πρόγραμμα Προσανατολισμού, Ακαδημαϊκό έτος 2010-11
Η Σύγκλητος στην 1η Συνεδρία της το 2010 (10 Ιανουαρίου 2010) ενέκρινε την εισήγηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος προσανατολισμού κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2010-11.
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου “το πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτικό για τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν διδακτική πείρα με μέριμνα των Προέδρων των Τμημάτων”. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό προς όλους τους διδάσκοντες (συμπεριλαμβανομένων και των Επισκεπτών Καθηγητών, μέλων ΕΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με διδακτικό φόρτο).

Κοινότητατεύχος 35 (σελ. 20), τεύχος 36 (σελ. 16)

Τα 3 σεμινάρια που έχουν προσφερθεί είναι:
(i) 3 Σεπτεμβρίου 2010 – “Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του”:
Παρουσίαση Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Παρουσίαση Βιβλιοθήκης
Παρουσίαση Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού – 123
Παρουσίαση Οικονομικών Υπηρεσιών
Παρουσίαση Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Παρουσίαση Τεχνικών Υπηρεσιών
(ii) 8 Σεπτεμβρίου 2010 – “Χρήση Blackboard”, από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων. Θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού προς φοιτητές
  • Δημιουργία και διόρθωση ασκήσεων
  • Εκμάθηση του εργαλείου βαθμολόγησηςΧρήση εσωτερικού forum

(iii) 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2010-E-Learning by Design,
Τελικό Πρόγραμμα Σε ποιους απευθύνεται
Εκπαιδευτής Richard Pinet, Manager, Centre for e-Learning, University of Ottawa, Canada

Παρουσιάσεις:

Φυλλάδια:

(5) Short Course in Learning and Teaching in the Classroom
5 & 6 Μαΐου 2009, Jeff Sapiro, Janet Holmshaw, Middlesex University, UK
Αναλυτικό Πρόγραμμα Δήλωση Συμμετοχής
Παρουσιάσεις-Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Φυλλάδια: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατάλογος για το φυλλάδιο 3.
Σημειώσεις: Honey & Mumford, Resources.
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5. Κοινότητα: Τεύχος 29 (σελ. 7), Ιούνιος 2009

(4) “Using Learning Design as an Approach to Creating New and Innovative Learning Activities” 7 & 8 Απριλίου 2008, Gráinne Conole, Καθηγήτρια Τηλεμάθησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρουσίαση Σημειώσεις Blog Aspects of Learning Design
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Κοινότητα, Τεύχος 24, Ιούνιος 2008