Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:

(53) Εαρινό Εξάμηνο 2021-22: 33η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.

(52) Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22: 32η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ. Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
Ηθική και δεοντολογία στην έρευνα
Πώς γίνεται η συγγραφή της έκθεσης ηθικής αυτοαξιολόγησης

(51) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2021-22.  
Ημερομηνία: Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021 (09:30-12:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Teams.

(50) Εαρινό Εξάμηνο 2020-21: 31η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ.
Πρίν κάνετε εγγραφή δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
Advanced Matlab 
Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου

(49) Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21: 30η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο του ΠΚ.
Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
Skills for Effective Communication
Basic Academic Writing Skills

(48) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2020-21. 
Ημερομηνία: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020 (09:30-13:00)
Χώρος διεξαγωγής: ONLINE
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών: Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου: Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365: Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

(47) Εαρινό Εξάμηνο 2019-20: 29η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα θα προσφερθούν στις αρχές του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20.
Όλοι οι φοιτητές θα λάβουν ενημέρωση στο ηλεκτρ. τους ταχυδρομείο.
Πριν κάνετε εγγραφή, δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων που θα προσφερθούν και βεβαιωθείτε ότι το μάθημα είναι κατάλληλο για εσάς.
Υλικό από τα μαθήματα:
3 βήματα μέχρι την πρώτη δημοσίευση
A beginner’s guide to MATLAB
Introduction to Latex  –  Introduction to Latex-Beamer  –  Introduction to bibTex
Basic academic writing skills
Skills for effective communication 

(46) Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20: 28η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα προσφέρθηκαν την περίοδο 11 Σεπτεμβρίου – 19 Οκτωβρίου 2019.
Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που προσφέρθηκαν.

(45) Εισαγωγικό μάθημα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2019-20. 
Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 (09:30-14:30)
Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο H/Y 005, Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστημιούπολη
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 15 λεπτά): Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου (διάρκεια 15 λεπτά): Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ (διάρκεια 40 λεπτά): Blackboard είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μαθήματα για ανάρτηση υλικού π.χ. ανακοινώσεις, εργασίες, διαλέξεις κ.ά.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365 (διάρκεια 3 ώρες): Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

(44) Εαρινό Εξάμηνο 2018-19: 27η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Τα μαθήματα θα προσφερθούν την περίοδο 23 Ιανουαρίου – 27 Φεβρουαρίου 2019.
Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν.
Υλικό από τα μαθήματα:
Αναπτύσσοντας δεξιότητες και τεχνικές μελέτης στον ακαδημαϊκό χώρο
Δημιουργία απλών και σύνθετων μοντέλων με χρήση MS Excel, αρχείο ασκήσεων που δόθηκαν
Πώς να κάνεις μια επιτυχημένη παρουσίαση σε συνέδριο
Η διαχείριση χρόνου στην πράξη
Εισαγωγή στην R

(43) Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19: 26η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης
Τα ταχύρρυθμα μαθήματα καλύπτουν θέματα που βοηθούν τους φοιτητές στις σπουδές τους. Δείτε τις σύντομες περιγραφές μαθημάτων που θα προσφερθούν στο τρέχον εξάμηνο.
Υλικό από τα μαθήματα:
Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση

(42) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2018-19. Τα μαθήματα θα προσφερθούν 30 και 31 Αυγούστου (επιλέξετε μία ημέρα) και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής τους διά φυσικής παρουσίας και μέσω διαδικτύου (webinars).
Τα μαθήματα θα καλύψουν τις ακόλουθες ενότητες:
(α) Χρήσιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 15 λεπτά): Χρήση εργαστηρίων. Υπηρεσία εκτυπώσεων. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
(β) Υπηρεσίες δικτύου (διάρκεια 15 λεπτά): Ενημέρωση για το ασύρματο δίκτυο. VPN. Ασφάλεια Δικτύου.
(γ) Χρήση της εφαρμογής Blackboard & Ιστοσελίδα ΠΚ (διάρκεια 40 λεπτά): Blackboard είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μαθήματα για ανάρτηση υλικού π.χ. ανακοινώσεις, εργασίες, διαλέξεις κ.ά.
(δ) Χρήση εργαλείων και εφαρμογών Office 365 (διάρκεια 3 ώρες): Εργαλεία Office 365. OneDrive. Word. Excel. PowerPoint. Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Πληροφορίες και ηλεκτρονική εγγραφή
Χάρτης πρόσβασης Εργαστηρίου (Κεντρικά, Καλλιπόλεως)

(41) Εαρινό Εξάμηνο 2017-18:25η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από τα μαθήματα:
Μετρώντας αντίστροφα!
Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση
Δεξιότητες παρουσίασης
Βασικές αρχές επιστημονικής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΒασικές αρχές επιστημονικής ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Εισαγωγή στη STATA

(40) Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: 24η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων.
Υλικό από τα μαθήματα:
Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε
Mathematica και εφαρμογές
Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση  
Γλώσσα του σώματος
Δεξιότητες παρουσίασης
Εισαγωγή στη MatlabΕισαγωγή στο Simulink
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και επικοινωνίας σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο

(39) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2017-18
Δείτε το περιεχόμενο των μαθημάτων και κάντε ηλεκτρονική εγγραφήεπιλέγοντας ποια ημέρα σας βολεύει (23 ή 31 Αυγούστου 2017). 
Υλικό από τα μαθήματα:
Παρουσίαση Λευτέρη Ζαχαρία, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
Παρουσίαση Μαρία Βράχα, Υπηρεσία Πληροφορικών Υποδομών
Οδηγός Word 2010
Οδηγός PowerPoint 2010
Οδηγός Excel 2010
Οδηγός Microsoft Office365 & OneDrive
Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας – zimbra
Οδηγός Blackboard για φοιτητές 
Ασύρματα δίκτυα UCY wifi Eduroam