Ερώτηση:

Πότε θα καταβάλλεται ο μισθός μου για το τρέχον έτος;

 

Απάντηση