1 Φεβρουαρίου, 2023

1 Φεβρουαρίου, 2023

Επαγγελματικός Τίτλος στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για φοιτητές/τριες του Προγράμματος ΜΒΑ

  Τo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), προσηλωμένο στην δέσμευσή του για προαγωγή της αριστείας μέσα από την συνεχή αναβάθμιση και […]