14 Φεβρουαρίου, 2023

14 Φεβρουαρίου, 2023

Πρόσληψη Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου

Το Πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη μίας θέσης Ειδκού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, με αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης απασχόλησης την Δευτέρα, 03 Απριλίου, 2023. Το […]