Μαθήματα προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών:

(26) 15η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης – Εαρινό Εξάμηνο 2012-13
Υλικό από τα μαθήματα:
Εισαγωγή στη Matlab
Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό λόγο: φυλλάδιοπαρουσίαση, γλωσσικά λάθη, πρακτικός οδηγός, η τέχνη της γραφής
LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευνητικών αναφορών παραδείγματα
Άρθρο στην Κοινότητα, τεύχος 48 (σελ. 5)

(25) 14η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης – Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13.
Δείτε τις σύντομες περιγραφές των μαθημάτων για να βεβαιωθείτε ότι τα μαθήματα στα οποία κάνετε εγγραφή σας ενδιαφέρουν.
Υλικό από τα μαθήματα:
Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

(24) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13
Πρόγραμμα μαθημάτων:
Ενότητα I: Χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια σπουδών (διάρκεια 5 ώρες)
Ενότητα II: Εισαγωγή στα προγράμματα MS Office 2007 (διάρκεια 5 ώρες)
Τα μαθήματα θα προσφερθούν σε ομάδες από 24 Αυγούστου 2012.
Δείτε τις γενικές πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή μέχρι 4 Αυγούστου 2012.

(23) 13η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12:
Υλικό από τα μαθήματα:

Δράμα στην εκπαίδευση: (παρουσίασηδραστηριότητες)
Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου
MATLAB – Εισαγωγή
Δεξιότητες παρουσιάσεων (παρουσίασηέντυπο)
LaTeX – παραδείγματα
Χρήση SPSS – προχωρημένο επίπεδο
Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα
Φωτογραφίες: 1, 2, 3, 4, 5

(22) Εισαγωγή Νέων Φοιτητών στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, Εαρινό Εξάμηνο 2011-12:
Πρόγραμμα Μαθημάτων Βιβλιοθήκης
Υλικό από τα μαθήματα:
Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης – Φυλλάδια – Αναζητώντας Βιβλία στα Ράφια, Οδηγός για τον Φοιτητή
REFWORKS – χρήση Εργαλείου
Φωτογραφίες: 1, 2

(21) Δωδέκατη σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12.
Σύντομες περιγραφές μαθημάτων
Πρόγραμμα & Δήλωση Εγγραφής
Υλικό από τα μαθήματα:
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C#.NET
Εισαγωγή στη MATLAB
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1, 2, 3.
Άρθρο στην Κοινότητα – Τεύχος 41, σελ. 7

(20) Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12: Ομάδες: 29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2011