Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 08 Δεκεμβρίου 2019

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 η ώρα 10:00.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 η ώρα 10:00.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2019.

 Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μία θέση (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονας για πλήρη απασχόληση μέχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Ψυχολογίας ανακοινώνει θέσεις απασχόλησης Κλινικών Επόπτων, μέχρι 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Λατινικά μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Φιλοσοφία μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου 2019

Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει τρείς θέσεις (3) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2019.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει δύο θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου  για πλήρη απασχόληση μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει δύο θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου  για πλήρη απασχόληση μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 08 Νοεμβρίου 2019

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση στο έργο «SInnoPSis», μέχρι την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΥΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση στο έργο «YUFE» μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.