Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι και τις 07 Μαΐου 2021.

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 22 Μαρτίου, 2021.

Tο Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο πλαίσιο του έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» μέχρι και τις 19/03/2021.

Το Τμήμα Νομικής ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 17 Μαρτίου 2021.

The NIREAS International Water Research Center in collaboration with KIOS Research and Innovation Center of Excellence announces one (1) Research Associate, Post-doctoral Researcher position, until the 26th of March 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα CLIPE, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021. 

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) , μέχρι τις 12 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Αρχαία Ελληνικά, μέχρι τις 16 Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 325: Δημιουργικό Δράμα, μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021. 

Η Πρυτανεία ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Μεταφραστή/ριας), μέχρι και τις 08 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Οικονομικών ανακοινώνει μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2021.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο ανακοινώνει μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής του ομάδας σε επιστημονικά αντικείμενα, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2021.

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2021.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2021.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, 2021. 

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής του ομάδας σε επιστημονικά αντικείμενα, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει 1 θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 12/2/2021.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 07 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία των μαθημάτων Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη και Δημοσιογραφία, μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2021.

Η Συμμαχία YUFE δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών σε Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα "European Identity" μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.