Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Πρυτανεία), του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 15/07/2022.

 

Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι τις 6 Ιουλίου 2022.

Το Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

H Ιατρική Σχολή  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γαστρεντερολογίας, μέχρι και την 1/7/2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.