Κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού

8 Μαρτίου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Διευθυντή/τριας Διοίκησης και Οικονομικών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ051

Δείτε τη προκήρυξη εδώ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8 Μαρτίου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής/ Μηχανογράφησης), στην Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ049

17 Μαΐου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικής), στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αιτήσεις μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2024. – ΥΑΔ0057