Το Πανεπιστήμιο Κύπρου:

  • Ιδρύθηκε με νόμο ως οργανισμός ευρύτερου δημοσίου δικαίου το 1989.
  • Υποδέχτηκε τα πρώτα μέλη της φοιτητικής του κοινότητας το 1992.
  • Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών.
  • Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων προσανατολισμένο στην κοινωνική επίδραση.
  • Στελεχώνεται (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023) από 348 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, 57 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 791 συνολικά μεταδιδακτορικές/οι ερευνήτριες/τες, μεταπτυχιακοί/ές συνεργάτες/τιδες, ακαδημαϊκές/οί ερευνήτριες/τες και Ειδικές/οι Επιστήμονες Έρευνας και Υποστήριξης Έργου και 385 μέλη διοικητικού προσωπικού.
  • Υποστηρίζεται οικονομικά κατά 59% από κρατική χρηματοδότηση και κατά 41% από ίδια έσοδα.
  • Διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς στις κατατάξεις κύρους και συγκεκριμένα: TIMES 2024 (στα κορυφαία 501-600), QS 2024 (368) και στη λίστα της Σαγκάης – ARWU 2023 (701-800) και US Best Global University Rankings (2022-2023) 643.
  • Αποτελεί εταίρο του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου YUFE (Young Universities for the Future of Europe), της ευρωπαϊκής συμμαχίας των Νεαρών Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης

➤ Οι οργανωτικές οντότητες στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώρους της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (πρώην Νοσηλευτικής Σχολής), σε μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, σε κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, καθώς και σε ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διασκορπισμένων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.