Πρύτανης
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Γραφείο: 106 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894008
Φαξ: (00357) 22894469

 

 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Γραφείο: 101 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894003
Φαξ: (00357) 22894468
 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Γραφείο: 104 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894005
Φαξ: (00357) 22894467