Πρύτανης
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλ. Ταχ.: rector@ucy.ac.cy / tasos@ucy.ac.cy
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Γραφείο: 106 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894008
Φαξ: (00357) 22894469

 

 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθηγήτρια Καθηγήτρια Ειρήνη – Άννα Διακίδου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ηλ. Ταχ.: vrectaa@ucy.ac.cy
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο: 101 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894003
Φαξ: (00357) 22894468
 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 

Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ηλ. Ταχ.: vrectorf@ucy.ac.cy
Διεύθυνση: Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Γραφείο: 104 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Τηλέφωνο: (00357) 22894005
Φαξ: (00357) 22894467