Μαρία Μακρή-Μούζουρα, Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 2289 4368, ηλ. διεύθ.: ( 22894368, [email protected])
Διοικητική Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου – Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου

Μαρία Αντωνίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 2289 4292, ηλ. διεύθ.: ( 22894292, [email protected])
Γραμματειακή Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου – Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου

Αθανασία Αροδίτη, Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Τηλ. 2289 4332, ηλ. διεύθ.: ( 22894332, [email protected])
Γραμματειακή Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου – Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου