Μαρία Μακρή-Μούζουρα, Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 2289 4368, ηλ. διεύθ.: makri-mouzoura.maria@ucy.ac.cy
Διοικητική Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου – Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου
Μαρία Αντωνίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4292, ηλ. διεύθ.: antoniou.maria@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου – Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου