ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ρέα Γεωργίου – Πρόεδρος
Αναστασία Παπαδοπούλου – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νικόλας Οικονομίδης  – Μέλος
Μικαέλλα Ράσπα – Μέλος
Ελένη Λοΐζου  – Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μικαέλλα Ράσπα – Πρόεδρος
Νικόλας Οικονομίδης  – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Iωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης  – Μέλος
Ρέα Γεωργίου – Μέλος
Λουκάς Λουκά – Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών  (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) –  Παρίσταται όποτε κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, χωρίς  δικαίωμα ψήφου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ανδρέας Μυλωνάς – Πρόεδρος
Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Ανδρούλλα Βασιλείου – Μέλος
Ελένη Λοΐζου, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Συμβούλιο – Μέλος
Σάββας Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Ανδρέας Μυλωνάς – Πρόεδρος
Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Σάββας Κωνσταντίνου – Μέλος
Λουκάς Λουκά – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ρέα Γεωργίου – Πρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τάσος Αναστασίου, Πρόεδρος Συμβουλίου –  Μέλος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης  – Μέλος
Ελένη Λοΐζου – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών)- Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νικόλας Οικονομίδης – Πρόεδρος
Iωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μικαέλλα Ράσπα – Μέλος
Σάββας Κωνσταντίνου – Μέλος
Λουκάς Λουκά – Μέλος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αναστασία Παπαδοπούλου – Πρόεδρος
Ανδρέας Μυλωνάς – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης,  Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Λουκάς Λουκά – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάους, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) – Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.ΔΙ.Π)
Ανδρέας Μυλωνάς – Πρόεδρος
Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων – Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης – Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) – Μέλος
Σάββας Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο – Μέλος
2 Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ  – Μέλη
2 Εκπρόσωποι Κ.Ε.ΔΙ.Π – Μέλη
2 Εκπρόσωποι ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ – Μέλη