Πολίνα Βότση-Γιαννοπούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου A’
Τηλ.: 2289 4351, ηλ. διεύθ.: ( 22894351, votsi.polina@ucy.ac.cy)
Υπεύθυνη Γραφείου Υποστήριξης Συγκλήτου – Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”
1ος όροφος, γραφείο 156

Παρασκευή Γεωργίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 2289 3134, ηλ. διεύθ.: ( 22893134, georgiou.c.paraskevi@ucy.ac.cy)
Γραμματειακή Υποστήριξη Συγκλήτου – Γραφείο Υποστήριξης Συγκλήτου
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης” 1ος όροφος, γραφείο 148

Δήμητρα Γκόβα, Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Τηλ. 2289 4303, ηλ. διεύθ.: ( 22894303, gkova.dimitra@ucy.ac.cy)
Γραμματειακή Υποστήριξη Συγκλήτου – Γραφείο Υποστήριξης Συγκλήτου
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης” 1ος όροφος, γραφείο 148