Πολίνα Βότση-Γιαννοπούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου A’
Τηλ.: 2289 4351, ηλ. διεύθ.: votsi.polina@ucy.ac.cy
Υπεύθυνη Γραφείου Υποστήριξης Συγκλήτου – Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”
1ος όροφος, γραφείο 156

Μύρια Ευαγγέλου-Τάνου, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 2289 3880, ηλ. διεύθ.: tanou.myria@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Υποστήριξη Συγκλήτου – Γραφείο Υποστήριξης Συγκλήτου (Τετάρτη και Πέμπτη)
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”
1ος όροφος, γραφείο 148

Ραφαέλα Τ. Παπαδοπούλου, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Τηλ.: 2289 4303, ηλ. διεύθ.: papadopoulou.rafaela-taxiarchoula@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Υποστήριξη Συγκλήτου – Γραφείο Υποστήριξης Συγκλήτου
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”
1ος όροφος, γραφείο 148