Τούλα Χαριλάου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4349, ηλ. διεύθ.: [email protected]</span
Διοικητική Υποστήριξη του Συμβουλίου

Νίκη Ιακωβίδου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4011, ηλ. διεύθ.: [email protected]
Γραμματειακή Yποστήριξη του Συμβουλίου