Τούλα Χαριλάου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4349, ηλ. διεύθ.: charilaou.toula@ucy.ac.cy</span
Διοικητική Υποστήριξη του Συμβουλίου

Νίκη Ιακωβίδου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4011, ηλ. διεύθ.: niki@ucy.ac.cy
Γραμματειακή Yποστήριξη του Συμβουλίου