Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Άποστολή

Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα].
Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση].
Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης].

Στρατηγική

Με κριτική ανάγνωση του συνεχώς διαμορφούμενου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και με πλοηγό-πυξίδα το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025 προχωράμε στο μέλλον. Η εγρήγορση, η προσαρμοστικότητα, η κατανόηση των συνθηκών και η μέριμνά μας για τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν εχέγγυα για την πορεία μας στο αύριο.

Για το πλήρες κείμενο μπορείτε να δείτε το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2021-2025.