Αγαπητές και αγαπητοί επισκέπτες,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, του πρώτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας. Σ’ αυτήν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο, για τη δομή και λειτουργία του πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυσή του, το 1989, έχει αναδειχθεί και καθιερωθεί στα μάτια της κοινωνίας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ως ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει ποιοτικά προγράμματα σπουδών, παράγει ερευνητικό έργο πολύ ψηλού επιπέδου και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της κοινωνίας.

Σήμερα, στο πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές με 22 τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών σε 7.000 φοιτητές. Εκτός από τις σχολές και τα τμήματα, στο πανεπιστήμιό μας λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ερευνητικές μονάδες και κέντρα που επικεντρώνονται σε κρίσιμους και σημαντικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας. Πέραν των φοιτητών, η πανεπιστημιακή κοινότητα περιλαμβάνει 900 και πλέον μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα, διεθνώς δικτυωμένο με ουσιαστική συμμετοχή στην παγκόσμια ερευνητική δραστηριότητα. Συμβάλλει ενεργά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, με τους ακαδημαϊκούς του να  τυγχάνουν αναγνώρισης για το διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο. Προχωρά σε επιστημονικές συνεργασίες, σέβεται τη διαφορετικότητα των γνωστικών αντικειμένων και καλλιεργεί την επιστημονική πολυφωνία. Η συνεισφορά στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη διδασκαλία βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης του πρώτου ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας. Επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία, συμμετέχει και πρωτοπορεί σε καινοτόμες ιδέες.

Μέσα στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα στοχεύει στην προσέλκυση ικανών φοιτητών όχι μόνο από την Κύπρο αλλά και από άλλες χώρες.  Η ποιότητα του προσωπικού και των φοιτητών είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός πανεπιστημίου. Είμαι βέβαιος, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει με απόλυτη επιτυχία την ανοδική του πορεία.

Εγκάρδια,

 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης