Ένα στρατηγικό σχέδιο καλείται να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών, αναχαιτίζοντας τις δυσκολίες, δράττοντας των ευκαιριών και δημιουργώντας συνεχώς νέες.

Η διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου 2021-2025 προέκυψε μετά από συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρώτων τεσσάρων ετών υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 και είναι αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου και ανατροφοδότησης μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας.

Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025

Με κριτική ανάγνωση του συνεχώς διαμορφούμενου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και με πλοηγό-πυξίδα το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025 προχωράμε στο μέλλον. Η εγρήγορση, η προσαρμοστικότητα, η κατανόηση των συνθηκών και η μέριμνά μας για τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν εχέγγυα για την πορεία μας στο αύριο.