Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος Πρυτανικού Συμβουλίου