16 Απριλίου, 2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και τον Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 25/04/2024.