2015-2016:

(1) 14 & 15 Δεκεμβρίου 2015, Διήμερο εργαστήριο με θέμα “Research-led Teaching”.
Oμιλητής/συντονιστής: Δρ. Neil McLean, Director, Teaching and Learning Centre, London School of Economics, UK.
Παραδείγματα μαθημάτων από τις συναντήσεις με ακαδημαϊκούς:
2013-2014:
(1) “Πρακτικές πληροφορίες για το ΠΚ και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του “, 25 Σεπτεμβρίου 2013:
  1. Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  2. Οικονομικές Υπηρεσίες
  3. Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
  4. Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
  5. Βιβλιοθήκη
  6. Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

(2) Εκπαιδευτικές Ημερίδες για διδάσκοντες:

(α) Αξιολόγηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: από τη Θεωρία στην Πράξη, 5 Φεβρουαρίου 2014. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(3) Σεμινάριο “Linking Research To Teaching”, 26 & 27 Νοεμβρίου 2014: Δεκάχρονα ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
Εκπαιδευτής:Alan Jenkins, Emeritus Professor, Oxford Brookes University, UK.

Υλικό από το σεμινάριο:

  1. 26 Νοεμβρίου 2014: Interactive Workshop: “Linking Discipline-Based Research with Teaching to Benefit Student Learning”. παρουσίασηφυλλάδιο
  2. 27 Νοεμβρίου 2014: Lecture: Developing Strategies for Linking Teaching and Research. παρουσίασηφυλλάδιο

2011-2012:

(1)  25 & 26 Οκτωβρίου 2011 – “Introduction to Learning and Teaching in Higher Education” 

Εκπαιδευτές: Linda Carey και John Milliken, Queen’s University Belfast.

Παρουσιάσεις & Φυλλάδια:

25 Οκτωβρίου 2011

26 Οκτωβρίου 2011

2008-2010:

(1) 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2010-E-Learning by Design,

Εκπαιδευτής Richard Pinet, Manager, Centre for e-Learning, University of Ottawa, Canada

Παρουσιάσεις:

Φυλλάδια:

(2) Short Course in Learning and Teaching in the Classroom. 5 & 6 Μαΐου 2009, Jeff Sapiro, Janet Holmshaw, Middlesex University, UK

Παρουσιάσεις-Sessions: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Φυλλάδια: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κατάλογος για το φυλλάδιο 3.

Σημειώσεις: Honey & Mumford, Resources, Teaching Methods.

(3) “Using Learning Design as an Approach to Creating New and Innovative Learning Activities” 7 & 8 Απριλίου 2008, Gráinne Conole, Καθηγήτρια Τηλεμάθησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρουσίαση Σημειώσεις Blog

2005-2007:

(1) “Διδακτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” 11-13 Οκτωβρίου 2005

Prof. P. Blackmore, Πανεπιστήμιο Coventry, Prof. S. Law, Πανεπιστήμιο Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρουσιάσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Φυλλάδια: 1, 2, 3, 4

 

(2) “Καλές Πρακτικές στη Διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση” 10-12 Μαΐου 2005, Prof. N. Hativa, Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, Ισραήλ.

Παρουσιάσεις: 1, 2, 3, 4  Φυλλάδια: 1, 2, 3, 4