Κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού

17 Μαΐου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικής), στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αιτήσεις μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2024. – ΥΑΔ0057

14 Ιουνίου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 05 Ιουλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς 060