Το Έργο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στη δημιουργία ενός πυρήνα πληροφόρησης για την ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, προσβάσιμου τόσο στους φοιτητές και ερευνητές της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κύπρου.

 

 

Με την πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό των €8.000.000 στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, αλλά και με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ένα όνειρο πολλών ετών, τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και για την Κύπρο γενικότερα, έγινε πραγματικότητα.
Ο σχεδιασμός του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» ανατέθηκε στον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης.
Το Κέντρο χωροθετείται βορειοανατολικά της πρώτης ζώνης της Πανεπιστημιούπολης, όπως ορίστηκε από το χωροταξικό σχέδιο του 1998 που περιλαμβάνει τα κτήρια της κεντρικής διοίκησης, των κοινωνικών δραστηριοτήτων και του Πολιτιστικού Κέντρου. Το Έργο προσλαμβάνει τη μορφή ενός τεχνητού λόφου, ο οποίος επικαλύπτεται με έγχρωμη μεμβράνη σε αφηρημένη σύνθεση και με επιστέγασμα έναν εντυπωσιακό λευκό θόλο που υπερβαίνει έναν απλοϊκό μιμητισμό του φυσικού τοπίου. Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην επίλυση του λειτουργικού προγράμματος, αλλά αναπτύσσει στρατηγικές ένταξης του Έργου στο ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής, διαμορφώνοντας «διαλεκτικές» σχέσεις με τους λόφους, και ιδιαίτερα με αυτόν του Άρωνα στη νότια πλευρά, απέναντι από τον ποταμό Καλόγερο.
Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» αναπτύσσεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους) συνολικού εμβαδού περίπου 15.700 τμ. Πρόκειται για έναν πολυχώρο ο οποίος στεγάζει τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών, την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής και το Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ). Πέραν από τις βασικές υπηρεσίες δανεισμού και ανάγνωσης/μελέτης, προσφέρονται χώροι χρήσης πολυμέσων και ειδικοί χώροι για ομαδική μελέτη και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών. Υιοθετώντας συστήματα ενοποίησης των χώρων και αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων, το Έργο στοχεύει να συνταχθεί με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, το Έργο αυτό φιλοδοξεί να γίνει στα επόμενα χρόνια ένας τόπος που θα συνδυάζει την πρόσληψη και παραγωγή γνώσης, την οργάνωση και διάχυση πληροφορίας και θα προσφέρει μια μοναδική χωρική εμπειρία.
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης θα ξεπερνά τις 600.000 βιβλία, θα περιλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω από 40.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 10.000 τίτλων οπτικοακουστικού υλικού κ.ά. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης θα στεγάσει περίπου 1 εκ. τόμους σε βιβλία, περιοδικά κ.ά. ενώ θεματικά θα καλύπτει όλα τα επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας, τόσο εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η χρήση της συλλογής θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένου ειδικού χώρου για χρήση σπάνιων και παλαιών βιβλίων.
Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» δεν αποτελεί μόνο ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη χώρα μας αλλά, κυρίως, ένα σημαντικό πυρήνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης, με πρόσβαση ανοικτή για το κοινό.