Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου – ΣΕΚ, ιδρύθηκε το 1944 και μέσα από τη διεκδίκηση έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, με υπεύθυνη, ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη στρατηγική.

Αποτελεί τον μοναδικό άξονα ελεύθερης και ανεξάρτητης συνδικαλιστικής έπαλξης στην Κύπρο, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ως μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).

Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, πηγή κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας και δημιουργός προϋποθέσεων τεκμηριωμένης, στοχευμένης και ρεαλιστικής παρέμβασης, με αδιαπραγμάτευτο στόχο την κατοχύρωση συνθηκών ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ευημερίας και κοινωνικής προόδου.

Η ΣΕΚ έχει στις τάξεις της επτά κλαδικές Ομοσπονδίες, οι οποίες εκπροσωπούν εργαζόμενους και χειρίζονται τα επαγγελματικά θέματα των μελών της ΣΕΚ καλύπτοντας όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας. Η βασική τους αρμοδιότητα, είναι η συνομολόγηση Συλλογικών Συμβάσεων με αξιοπρεπείς όρους απασχόλησης και η επίλυση επί μέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Πέραν από τη συνδικαλιστική δράση, η ΣΕΚ επεκτείνεται μέσα από τα διάφορα Τμήματα της και σε άλλους τομείς, με στόχο να ανταποκρίνεται στις νέες και σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.

Τα τμήματα αυτά είναι: Συνδικαλιστική Σχολή, Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας, Τμήμα Γυναικών, Τμήμα Συνταξιούχων, Σωματείο Εργαζόμενων Καταναλωτών, Τμήμα Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας, Ίδρυμα Εργατικών και Κοινωνικών Μελετών, Παγκύπριο Αθλητικό Σωματείο Εργαζομένων Κύπρου, Εβδομαδιαία Εφημερίδα «Εργατική Φωνή», Ταμεία Υγείας και τον Οργανισμό Ευημερίας Μελών ΣΕΚ.

Επίσης, διαθέτει, στα κεντρικά της γραφεία στο Στρόβολο, Εργατική Βιβλιοθήκη και μουσείο Εργατικών Αγώνων.

Η ΣΕΚ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΣΕΚ δραστηριοποιείτε στο χώρο του Πανεπιστήμιο Κύπρου από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του, εκπροσωπώντας σήμερα διάφορες ομάδες του προσωπικού όπως: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Ειδικούς Επιστήμονες (Ε.Ε.), Ωρομίσθιο Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό.

Στόχος και σκοπός μας είναι η Ελεύθερη Συνδικαλιστική δραστηριότητα μας στο πανεπιστήμιο βασίζετε σε εμπειρία δεκαετιών, μακριά από σκοπιμότητες και πρόσκαιρες και ευκαιριακές λύσεις. Η ΣΕΚ αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπροσώπησης των εργαζομένων σε όλα τα φόρα συμμετοχής ως Κοινωνικός Εταίρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
ή στα τηλέφωνα 22849761 / 22849849 / 99518097 fax. 22849851

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την ΣΕΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.sek.org.cy