Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αφού επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αναφορά σε διάφορες πηγές, όπως είναι το Ημερολόγιο Εκδηλώσεων, οι Ανακοινώσεις Τύπου του Πανεπιστημίου, ο κατάλογος των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις ειδικότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Κατάλογος Εμπειρογνωμόνων), αρχείο φωτογραφιών κ.ά.

Το πιο πάνω υλικό, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για εκδηλώσεις, εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ., βρίσκονται στην ιστοσελίδα για Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις.

Επικοινωνία:
Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ.: (+357) 2289 4304/05
Ηλ. Ταχ.: prinfo@ucy.ac.cy