Για θέματα που αφορούν στη Φ.Ε.ΠΑΝ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Φ.Ε.ΠΑΝ. στο τηλ.: 22894026 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου: [email protected]

Ιστοσελίδα Φ.Ε.ΠΑΝ.