Η ακαδημαϊκή έρευνα διευκολύνει τη μάθηση, αναδεικνύει βασικά ζητήματα στην κοινωνία και δύναται να προωθήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεισφέρει στην προώθηση της κατανόησης της επιστήμης από το ευρύ κοινό με τη ανάληψη διαφόρων δράσεων, όπως είναι αυτή η σειρά σύντομων βίντεο με τίτλο «Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», όπου τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος αναφέρονται στα ερευνητικά τους έργα.

Σχεδιασμός και επιμέλεια: Μαρίζα Λαμπίρη, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Δείτε στο youTube Channel