Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
 

 

  "Υποβολή Αίτησης"  

 

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα μέχρι τις 11.5.2020 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 
Μέχρι 28.4.2020
Νομική (LL.M, PhD)
 
Μέχρι 29.5.2020
Αρχιτεκτονική (PhD)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc, MEng, PhD)
Μηχανικός Υπολογιστών (MSc, MEng, PhD)
Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός - Τμήμα ΗΜΜΥ, MMK, ΠΜΜΠ και ΑΡΗ (MSc, MΕng)
Μηχανική Πετρελαίων (αγγλική γλώσσα) (MEng)
Πολιτικού Μηχανικού (PhD)
Πολιτικού Μηχανικού – Ανάλυση Κατασκευών (ΜSc, MEng)
Πολιτικού Μηχανικού – Αντισεισμική Μηχανική (ΜSc, MEng)
Πολιτικού Μηχανικού – Γεωτεχνική Μηχανική (ΜSc, MEng)
Πολιτικού Μηχανικού – Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (ΜSc, MEng)
Πολιτικού Μηχανικού – Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (ΜSc, MEng)
Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (PhD, MSc)
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (PhD, MSc)
Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΜSc, MEng, PhD)
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (MSc) – Τμήμα ΑΡΗ, ΙΣΑ, ΠΜΜΠ
 
Μέχρι 5.6.2020
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc, HRM)
 
Μέχρι 12.6.2020
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (PhD)
Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc)
Καθαρά Μαθηματικά (PhD)
Μαθηματικές Επιστήμες (MSc)
Στατιστική (PhD)
 
Μέχρι 14.6.2020
Διατμηματικό πρόγραμμα Financial Economics (MSc) - Τμήμα ΛΟΧ/ΟΙΚ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) μερική φοίτηση, ελληνική και αγγλική γλώσσα
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) πλήρης φοίτηση, αγγλική γλώσσα
Χρηματοοικονομική (PhD/MSc)
 
Μέχρι 19.6.2020
Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc)
 
Μέχρι 23.6.2020
Γαλλικές Σπουδές (PhD)
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΜΑ)
Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD/MA)

Μέχρι 30.6.2020
Master in Business Economics [Technology, Innovation Management and Entrepreneurship (TIME MBE)]
 
Μέχρι 30.6.2020  (Η υποβολή αιτήσειων για υποτροφίες έχει λήξει στις 31 Μάϊου 2020)
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (MSc)
Οικονομική Ανάλυση (αγγλική γλώσσα) (MSc)
Οικονομικά (PhD)
 
 

   Συνήθεις Ερωτήσεις για υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνήθεις Ερωτήσεις


 Υποβολή Αίτησης


 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη θέσεων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο) και στο τέλος Σεπτεμβρίου για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο).

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει την αίτηση του MONON ηλεκτρονικά. 

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

 


 Συστατικές Επιστολές


 Στην ηλεκτρονική αίτηση σας, θα πρέπει να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απ' ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.   Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθείας από τους ίδιους τους καθηγητές.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 


Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση


  • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).