Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
 

  

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/2019

  

Προθεσμία πρώτου κύκλου αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2018
  
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 
Προθεσμία δεύτερου κύκλου αιτήσεων:   27 Απριλίου 2018  με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:
 • Προγράμματα Τμήματος Ψυχολογίας:  30 Μαρτίου 2018 εκτός από το πρόγραμμα Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: 27 Απριλίου 2018
 • Πρόγραμμα ΜΒΕ:  1 Αυγούστου 2018 
 • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μάστερ στο Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών:  έχει σταματήσει η ανακοίνωση των θέσεων από τις 30.3.2018

 

Το πρόγραμμα MBA εξετάζει τις αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας και εάν με την ολοκλήρωση μίας περιόδου υποβολής αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, τότε θα ενεργοποιείται η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων ως εξής:
 • α’ περίοδος με λήξη στις 30 Μαρτίου
 • β’ περίοδος: 1 Απριλίου-15 Μαΐου
 • γ’ περίοδος: 16 Μαΐου-30 Ιουνίου
 • δ’ περίοδος: 1 Ιουλίου-31 Αυγούστου
 
Το πρόγραμμα MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού εξετάζει τις αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας και εάν με την ολοκλήρωση μίας περιόδου υποβολής αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, τότε θα ενεργοποιείται η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων ως εξής:
 
 • α’ περίοδος: με λήξη στις 30 Μαρτίου
 • β΄περίοδος:  1 Aπριλίου – 27 Απριλίου
 • γ’ περίοδος: 28 Απριλίου - 31 Μαΐου (έχει ενεργοποιηθεί)
 • δ’ περίοδος: 1 Ιουνίου - 29 Ιουνίου (έχει ενεργοποιηθεί)
  
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα συνεχίσουν να δέχονται αιτήσεις.
 
 
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μάστερ στο Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ αποφάσισε όπως σταματήσει την ανακοίνωση των θέσεων για το πρόγραμμα αυτό.
 
Προγράμματα Τμ. Νομικής 
Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) ή Διδακτορικού Διπλώματος έχουν εγκριθεί από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο, εκκρεμεί η πιστοποίηση των προγραμμάτων από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. Η διαδικασία αξιολόγησης από τον ΔΙ.Π.Α.Ε αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος Μαΐου 2018. Εφόσον η διαδικασία της πιστοποίησης ευοδωθεί, το Τμήμα Νομικής προτίθεται να προκηρύξει τον Ιούνιο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (εισδοχή από Σεπτέμβριο 2018), και το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M)  (εισδοχή από Ιανουάριο 2019). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Ιουνίου 2018.

 


   Συνήθεις Ερωτήσεις για υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνήθεις Ερωτήσεις


 Υποβολή Αίτησης


 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη θέσεων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο) και στο τέλος Σεπτεμβρίου για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους συντονιστές μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων, ως εξής:

 • για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους
 • για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει την αίτηση του MONON ηλεκτρονικά. 

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

 


 Συστατικές Επιστολές


 Στην ηλεκτρονική αίτηση σας, θα πρέπει να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απ' ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.   Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθείας από τους ίδιους τους καθηγητές.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 


Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση


 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).