Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2019
 
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα για έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020 παρατείνεται μέχρι τις 19.4.2019 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
  
 • Διδακτορικά Προγράμματα Τμήματος Ψυχολογίας – μέχρι τις 26.4.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης - μέχρι τις 31.5.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in HRM) – μέχρι τις 20.6.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΕ – μέχρι τις 31.7.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ – μέχρι τις 15.8.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Intelligent Critical Infrastructure – μέχρι τις 28.6.2019*
  
Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα συνεχίσουν να δέχονται αιτήσεις
 
*To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Intelligent Critical Infrastructure θα εξετάζει τις αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας και εάν με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογούνται. Επίσης, ότι οι αιτήσεις από μη Ευρωπαίους υποψήφιους για την έκδοση θεώρησης εισόδου για την είσοδο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, γίνονται δεκτές από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
 

Προκήρυξη Θέσεων & Υποτροφιών «Ευαγόρας και Πράξανδρος» για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020

 "Υποβολή Αίτησης" 

 

   Συνήθεις Ερωτήσεις για υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνήθεις Ερωτήσεις


 Υποβολή Αίτησης


 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη θέσεων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο) και στο τέλος Σεπτεμβρίου για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο).

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει την αίτηση του MONON ηλεκτρονικά. 

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

 


 Συστατικές Επιστολές


 Στην ηλεκτρονική αίτηση σας, θα πρέπει να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απ' ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.   Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθείας από τους ίδιους τους καθηγητές.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 


Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση


 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).