Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί μία ζωντανή και δραστήρια κοινότητα που αποτελείται από προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ιες, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται, μεταβάλλεται και ανανεώνεται.

Φοιτητές/ιες:

Συντεχνίες:

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΚ Κοινότητα

 

Απόφοιτοι/ες: